Ing. Petra Lauerová

absolventská práce studenta CŽV

To what extent is green product relevant for generation Z? The future of green product in automotive industry.

Do jaké míry je pro generaci Z relevantní zelený produkt? Budoucnost zeleného produktu v automobilovém průmyslu
Anotace:
Udržitelnost se stává jedním ze základních principů dnešních podnikových strategií a zároveň trpí legislativním tlakem na výrobky šetrné k životnímu prostředí a management zdrojů. Zároveň zákazníci čím dál tím více vyhledávají životní styl šetrnější k životnímu prostředí a stále více tak přecházejí k udržitelným modelům spotřeby. Zejména technologicky zaměřená generace Z se hodně zajímá o environmentální …více
Abstract:
Sustainability is becoming one of the basic principles of today´s corporate strategies while suffering from legislative pressure on environmental-friendly products and resource management. Meanwhile consumers seek eco-lifestyle and increasingly shift towards sustainable consumption patterns too. In particular, the technologically minded Generation Z cares a lot about environmental and social issues …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Eva Jaderná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ŠKODA AUTO a.s., ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.