Ing. Vratislav Malý

Bachelor's thesis

Konstrukce pásového dopravníku pro dopravu polotovarů

Anotácia:
Tématem této bakalářské práce je konstrukce pásového dopravníku, který je součástí stroje užívaného pro výrobu klobouků firmou TONAK a.s. Cílem práce je zpracovat rešeršní část, navrhnout nový dopravník a pro něj navrhnout vhodné napínáni pásu. První část je rešeršní, zde je čtenáři přiblíženo co to pásový dopravník vlastně je a k čemu slouží. Obsahuje také například rozbor dopravních pásů, z jakého …viac
Abstract:
Theme of this thesis is the design of conveyor belt, which is used for making hat by a company named. The goal is to develop research part, propose new conveyor belt and proper tension mechanism of conveyor belt. First part of thesis is theoretical and it introduces the conveyor belt and its pur-pose. It also mentions a variation of conveyor belts, which materials they are produced from, types of connection …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2016
  • Vedúci: Ing. Martin Konečný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Malý, Vratislav. Konstrukce pásového dopravníku pro dopravu polotovarů. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN