Bc. Anna Hýblová

Bachelor's thesis

Metody měření kontrastní citlivosti

Methods of contrast sensitivity measuring
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá metodami měření kontrastní citlivosti. První kapitoly se věnují otázce fotometrie a základních pojmů jako oslnění, adaptace a v neposlední řadě kontrastní citlivosti jako takové. Pro lepší pochopení souvislostí je zde kapitola vysvětlující fungování zrakové dráhy a zpracování kontrastu v mozku. Hlavní část práce zahrnuje jednotlivé možnosti vyšetření kontrastní citlivosti …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with methods of contrast sensitivity measuring. The first chapters deal with the question of photometry and basic terms such as glare, adaptation and contrast sensitivity. For a better understanding of the context, there is a chapter explaining the functioning of the visual pathway and the processing of contrast in the brain. The main part of the thesis includes individual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Ondřej Vlasák, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavel Kříž, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Specializations in Health Science / Optics and Optometry

Theses on a related topic