Stanislav AFICKYJ

Bakalářská práce

Děti Volhy, Guzel Jachina - literární analýza

Guzel Yakhina: Children of The Volga, literary analysis
Anotace:
Daná bakalářská práce se věnuje důkladnému literárnímu rozboru díla Děti Volhy od soudobé ruské spisovatelky Guzel Jachiné. Kniha je rozebírána následujícími literární-filozofickými přístupy: fenomenologie, formalismus, sémiotika, pozitivismus, poststrukturalismus, marxistická estetika, recepční estetika a hermeneutika. Dále se bakalářská práce věnuje přesnému určení žánru daného literárního díla.
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to a thorough literary analysis of the work Children of the Volga by the contemporary Russian writer Guzel Yakhiné. The book is analyzed through the following literary-philosophical approaches: phenomenology, formalism, semiotics, positivism, poststructuralism, Marxist aesthetics, reception aesthetics and hermeneutics. Furthermore, the bachelor's thesis is devoted to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marcela Magdová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

AFICKYJ, Stanislav. Děti Volhy, Guzel Jachina - literární analýza. Plzeň, 2022. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Cizí jazyky pro komerční praxi / Cizí jazyky pro komerční praxi - ruština

Práce na příbuzné téma