Bc. Natália Švecová

Diplomová práce

Vývojové premeny dramaturgie Mezinárodního hudebního festivalu Brno s prihliadnutím na Moravský podzim

The Evolution of the Dramaturgy of the International Music Festival Brno in Consideration of the Moravian Autumn
Abstract:
The thesis concentrates on the dramaturgy of the International Music Festival Brno, later, Moravian Autumn. It follows the development of its original dramaturgical concept since its beginnings (year 1966), over the period of 1990s, until 2011, when the festival changed from an annual event to a biennial one. The thesis provides an overview of the thematic focus of all of its 46 editions and it attempts …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá dramaturgiou Mezinárodního hudebního festivalu Brno, neskôr Moravského podzimu. Sleduje vývoj jeho pôvodnej dramaturgickej koncepcie od jeho počiatku (t.j. od roku 1966), cez obdobie 90-tych rokov až po rok 2011, kedy sa z festivalu stáva bienále. Poskytuje prehľad tematického zamerania všetkých 46-tich ročníkov a snaží sa posúdiť, do akej miery sa jednotlivým ročníkom podarilo …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře