Vladimír Falada

Master's thesis

Vývoj softwarové aplikace pro infromační systém outsourcingové firmy Certicon a.s.zabývající se vývojem softwarových a hardwarových řešení

Abstract:
Práce se týká informačního systému společnosti Certicon a.s., která se zabývá vývojem HW a SW a outsourcingem. Úvodní část je věnována vysvětlení základních pojmů, které souvisí s informačními systémy, vývojem softwaru a dalšími prostředky použitými v praktické části diplomové práce. Druhá část je zaměřena na popis současného systému, na němž je založena následná analýza systému. Na základě analýzy …more
Abstract:
This master thesis is aimed on information system of company Certicon which develops hardware and software solutions and outsourcing its workers to another companies. Basic terms that are connected to information systems, software development and other features that are used in practical part of theses are described in first part of theses. Second part describes current system and it is a base for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014

Thesis defence

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykův ústav vyšších studií