Bc. Eva SVOBODOVÁ

Diplomová práce

Hodnocení funkční nezávislosti u vybraných pacientů Komplexního cerebrovaskulárního centra

Assessment of functional independence of representative patients of the Complex cerebrovascular center
Anotace:
Úvod: Cévní mozková příhoda je v současnosti jednou z nejčastějších příčin zdravotního postižení. Má jednoznačný dopad na soběstačnost pacientů, čímž ovlivňuje jejich život. Cíl: Cílem DP je zhodnotit funkční nezávislost pacientů s CMP v povodí ACM. Metodika: Výzkumu v této DP se zúčastnilo 20 pacientů s CMP v povodí ACM (primoataka, subakutní stádium). K hodnocení byly použity testy Modifikovaný Barthel …více
Abstract:
Introduction: Stroke is currently one of the most common causes of disability. It has a clear impact on the self-sufficiency of patients and thus it affects their life. Aim: The aim of this diploma thesis is the evaluation of the function independence of patients with stroke in ACM localization. Methodology: 20 patients with stroke in ACM localization (their first stroke, subacute stage) participated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Kateřina Wolfová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOBODOVÁ, Eva. Hodnocení funkční nezávislosti u vybraných pacientů Komplexního cerebrovaskulárního centra. Olomouc, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 0vxe9d 0vxe9d/2
14. 5. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
14. 5. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.