Theses 

Faktory ovlivňující spokojenost návštěvníků Jihočeského kraje (Strakonicko) – Jana MARKYTÁNOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Jana MARKYTÁNOVÁ

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující spokojenost návštěvníků Jihočeského kraje (Strakonicko)

Factors Affecting a Visitors´ Satisfaction in South Bohemia (The Region of Strakonice)

Anotace: Cílem bakalářské práce je identifikace faktorů ovlivňujících spokojenost návštěvníků Strakonicka a posouzení souladu jejich představ s reálným stavem. Vnímání kvantity a kvality primární a sekundární nabídky cestovního ruchu ve zvoleném regionu z hlediska poptávky a návrh opatření vedoucích ke zvýšení spokojenosti účastníků cestovního ruchu v jižních Čechách.

Abstract: The aim of bachelor thesis is to identify factors affecting visitors' satisfaction in Strakonice Region and compare their notions with real state. Perception of quantity and quality primary and secondary offer of tourism in chosen region in terms of demand and suggestion of solution leading to increase satisfaction of tourists in South Bohemia.

Klíčová slova: spokojenost návštěvníků, primární nabídka, sekundární nabídka, kvalita, kvantita, poptávka

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Štumpf, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2016 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=41730 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

MARKYTÁNOVÁ, Jana. Faktory ovlivňující spokojenost návštěvníků Jihočeského kraje (Strakonicko). Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 06:51, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz