Bc. Lenka SIKOVÁ

Master's thesis

Projekt efektivního řízení čistého pracovního kapitálu ve společnosti XY, a. s.

Effective Management of Project Net Working Capital in the Company XY, jsc.
Abstract:
Diplomová práca sa venuje tematike projekt efektívneho riadenia čistého pracovného kapitálu v spoločnosti XY, a. s. Teoretická časť je spracovávaná ako kritická literárna rešerš a prieskum poznatkov týkajúcich sa oblasti efektívneho riadenia čistého pracovného kapitálu a jeho jednotlivých zložiek. Praktická časť je zameraná na charakteristiku spoločnosti XY, a. s., jej silné a slabé stránky a zhodnotenie …more
Abstract:
The thesis deals with the theme of effective project management of net working capital in the company XY, jsc. The theoretical part is processed as a critical literature review and survey of knowledge regarding the effective management of net working capital and its individual components. The practical part is focused on characteristics of the company XY, jsc. with its strengths and weaknesses and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2012
Accessible from:: 2. 5. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Adriana Knápková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SIKOVÁ, Lenka. Projekt efektivního řízení čistého pracovního kapitálu ve společnosti XY, a. s.. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance