Bc. David Veverka

Diplomová práce

Teorie demokracie

Theory of democracy
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na teorii demokracie a komparaci evropských demokratických systémů, především pak westminsterského modelu demokracie ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a pluralitního modelu v České republice. Autor této práce se snaží představit pojem demokracie a porovnat oba demokratické modely. V první části se proto zaměřuje na pojem demokracie a jeho vymezení …více
Abstract:
This thesis is focused on the theory of democracy and comparison of European democratic systems, especially the westminster model of democracy in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and consensual model in Czech Republic. Author is trying to introduce the concept of democracy and compare both democratic models. In the first he is focused on the concept of democracy and its definition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní