Eliška HANKOVCOVÁ

Bakalářská práce

Plzeňská činohra pod vedením Natálie Deákové

Drama Ensemble of the DJKT under Artistic Management of Natália Deáková
Anotace:
Tato práce se zabývá tématem vývoje plzeňského činoherního souboru Divadla J. K. Tyla v letech 2013-2019, kdy pozici umělecké šéfky souboru zastávala Natália Deáková. V první části je uveden obecný kontext uměleckého působení N. Deákové v Plzni, včetně kontextu historického, a představeny její záměry se souborem činohry. Druhá část je zaměřena na jednotlivé divadelní sezóny, za jejichž program byla …více
Abstract:
This thesis deals with the development of the drama ensemble of J. K. Tyl Theatre in the years 2013-2019 when Natália Deáková was in the ensemble's artistic leadership. In the first part of the thesis, the general context of Natália Deáková´s work is established as well as some historical context. The second part of the thesis focuses in detail on each theatre season of the given time period and analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Věra Zelenková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANKOVCOVÁ, Eliška. Plzeňská činohra pod vedením Natálie Deákové. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/