Hang Xia

Master's thesis

Shadow Banking, Financial Risk and Regulation in China

Shadow Banking, Financial Risk and Regulation in China
Anotácia:
Abstract: The thesis is devoted to the analysis of the shadow banking, financial risk and regulation in China. The objective of the thesis is to identify both the positive effect of the shadow banking and more importantly the potential risks of this activity. The results will help the investor and the authority to understand the Chinese shadow banking problem comprehensively and systematically. And …viac
Abstract:
Abstract: The thesis is devoted to the analysis of the shadow banking, financial risk and regulation in China. The objective of the thesis is to identify both the positive effect of the shadow banking and more importantly the potential risks of this activity. The results will help the investor and the authority to understand the Chinese shadow banking problem comprehensively and systematically. And …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedúci: Zuzana Kučerová
  • Oponent: Josef Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava