Theses 

Domácí násilí v pozdějších etapách života (násilí na seniorech) – Světlana Římanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Světlana Římanová

Bakalářská práce

Domácí násilí v pozdějších etapách života (násilí na seniorech)

Domestic violence in later stages of life (violence against seniors)

Anotace: Bakalářská práce domácí násilí v pozdějších etapách života (násilí na seniorech) se skládá ze dvou částí teoretické a výzkumné. V teoretické části jsou definovány a popisovány základní pojmy, které s tímto tématem souvisí. Je to vymezení pojmů domácí násilí, domácí násilí v pozdějších etapách života, jeho formy, znaky a příčiny, stárnutí a stáří. Dále práce popisuje právní úpravu domácího násilí, možnosti ochrany osob ohrožených domácím násilím, interdisciplinární spolupráci při řešení jednotlivých případů a možnosti prevence domácího násilí na seniorech. Výzkumná část je založena na kvalitativní výzkumné strategii. Data byla získána metodou rozhovoru. Cílem práce je charakterizovat systém prevence a pomoci domácího násilí na seniorech ve vybraných organizacích Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Klíčová slova: násilí domácí, senior, stáří, úprava právní, pomoc, prevence, centrum intervenční, spolupráce interdisciplinární

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Daniela Květenská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Hloušek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Svetlana_Rimanova__Bakalarska_prace_priloha.pdf Svetlana_Rimanova__Bakalarska_prace_priloha.pdf
Text práce Text práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 15:08, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz