Alexandra ŠÜTÖOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces v intenzivní péči o pacienta s koagulopatií

Nursing Process in Intensive Care of Patient with Coagulopathy
Anotace:
Bakalářská práce Ošetřovatelský proces v intenzivní péči o pacienta s koagulopatií je zaměřena na péči o pacienta hospitalizovaného na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Cílem bakalářské práce je vytvoření ošetřovatelského procesu v péči o pacienta s koagulopatií vzniklou z důvodu primární diagnózy germinální tumor varlete, vycházejícího z ošetřovatelských diagnóz NANDA International …více
Abstract:
The bachelor thesis Nursing process of a patient with coagulopathy in intensive care is focused on a patient hospitalised in the Department of Anaesthesiology, resuscitation and intensive care medicine. The goal of this bachelor thesis is to create a nursing process of a patient with coagulopathy in intensive care where the coagulopathy is determined by the diagnosis of germinal testicular tumour on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kurek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠÜTÖOVÁ, Alexandra. Ošetřovatelský proces v intenzivní péči o pacienta s koagulopatií. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta