Bc. Manyu Rong

Bachelor's thesis

Potential risks in international trade and its solution

Potential risks in international trade and its solution
Abstract:
Mezinárodní obchodní riziko se především týká rizik, která se vyskytují v obchodních procesech mezinárodního obchodu. Například, v přípravné části transakce, v důsledku zkreslení výzkumu trhu způsobil úvěrové riziko. Vzhledem k tomu, že mezinárodní obchod je úzce závislý na životním prostředí, zejména v mezinárodním prostředí, rizikové faktory pro vyvolání mezinárodního obchodu jsou velmi rozmanité …more
Abstract:
International trade risk mainly refers to the risks that occur in the international trade business processes. For example, in the preparatory part of the transaction, due to the distortion of market research that caused a credit risk. As international trade is a closely dependent on the environment, especially on the international environment, the risk factors for inducing international trade are extremely …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Jiří Amler
  • Reader: Ing. Andrej Mazán, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní