Peter Čulák

Diplomová práce

Finančná analýza spoločnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s.

Finanční analýza společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá finanční analýzou společnosti Telefónica O2 Czech republic a.s. v letech 2003 a 2012. Cílem práce je zhodnotit ekonomickou výkonnost společnosti pomocí nástrojů finanční analýzy. V teoretické části je popsán obecný význam, zdroje informací a ukazatele, které lze využít k hodnocení celkové finanční situace. Praktická část je zaměřena na výpočet jednotlivých poměrových ukazatelů …více
Abstract:
The final thesis deals with financial analysis of the company Telefónica O2 Czech republic a.s. for the period from 2003 to 2012. The aim of this thesis is to use the tools of financial analysis to evaluate economic performance. The theoretical part describes general importance, sources of information and indicators which can be used to assess the overall financial situation. The practical part is …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá finančnou analýzou spoločnosti Telefónica O2 Czech republic a.s. v rokoch 2003 a 2012. Cieľom práce je zhodnotiť ekonomickú výkonnosť spoločnosti pomocou nástrojov finančnej analýzy. V teoretickej časti je popísaný všeobecný význam, zdroje informácií a ukazovatele, ktoré možno využiť na hodnotenie celkovej finančnej situácie. Praktická časť je zameraná na výpočet jednotlivých …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2014
  • Vedoucí: Anna Staňková
  • Oponent: Petr Marek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39937

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance