Bc. Vendula Hrušková

Diplomová práce

Káva a její sociokulturní aspekty

Coffee and its sociocultural aspects
Anotace:
Diplomová práce se zabývá kávou a jejími sociokulturními aspekty. Cílem práce je na příkldech vybraných kavárenských provozoven specifického zaměření analyzovat sociokulturní aspekty kávy a navrhnout dotyčným provozovnám změny ve vztahu ke zjištěným poznatkům. Po vymezení teoretické oblasti spojené s kávou a kavárenstvím v obecném měřítku, byly popsány její sociální a kulturní aspekty. Na základě analýzy …více
Abstract:
The main issue this dissertation addresses concerns coffee and its social and its sociocultural aspects. The main aim of this dissertation is to analyse particular cofffee houses with specific thematic orientation in terms of their sociocultural aspects while suggesting them the possible improvements based on the findings of this research.After presenting the theoretical Framework connected to coffee …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Belešová, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze