Bc. Vendula Hrušková

Master's thesis

Káva a její sociokulturní aspekty

Coffee and its sociocultural aspects
Abstract:
Diplomová práce se zabývá kávou a jejími sociokulturními aspekty. Cílem práce je na příkldech vybraných kavárenských provozoven specifického zaměření analyzovat sociokulturní aspekty kávy a navrhnout dotyčným provozovnám změny ve vztahu ke zjištěným poznatkům. Po vymezení teoretické oblasti spojené s kávou a kavárenstvím v obecném měřítku, byly popsány její sociální a kulturní aspekty. Na základě analýzy …more
Abstract:
The main issue this dissertation addresses concerns coffee and its social and its sociocultural aspects. The main aim of this dissertation is to analyse particular cofffee houses with specific thematic orientation in terms of their sociocultural aspects while suggesting them the possible improvements based on the findings of this research.After presenting the theoretical Framework connected to coffee …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Stanislava Belešová, PhD.
  • Reader: doc. Ing. Jan Hán, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze