Tomáš Stojaspal

Bakalářská práce

Sport v komunální sféře

Sport in the Communal Sphere
Anotace:
Tato práce je zaměřená na sport v komunální sféře. Je rozdělena do dvou částí. V první části se zaměřuje na možnosti sportovního vyžití ve sledovaných lokalitách (obce Dolní Němčí a Slavkov), kde popisuju současný stav. Snažil jsem se popsat všechny dostupné sportoviště a sportovní zařízení, která v těchto lokalitách obyvatelé mají možnost navštívit. Dále jsem se zaměřil na kluby, které v těchto obcích …více
Abstract:
My work is focused on the sport in the communal sphere. It´s separated on two parts. In the first part it´s focused on options sports enjoyment in monitored locations (municipalities Dolní Němčí and Slavkov), where characterized current status. I tried to describe all the available sports place and sporting facilities at these locations people can visit.Furthermore, I focused on clubs that operate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Irena Durdová
  • Oponent: Aleš Hrab

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management. / Sportovní management