Bc. Vilém Nejezchleb

Diplomová práce

Tělesný a funkční rozvoj žáků základní školy

Physical and Functional Development Pupils of primary School
Anotace:
Anotace Vilém Nejezchleb - Diplomová práce „Tělesný a funkční rozvoj žáků základní školy“ se zabývá zjišťováním a porovnáním somatometrických parametrů tělesného rozvoje a funkční zdatnosti kardiovaskulárního systému pubescentů (12 - 15letých žáků) základní školy. Zjištěná data jsme porovnali s výsledky Moravce (1990). Zkoumaný soubor vykazuje vyšší tělesný rozvoj, ale zároveň nižší index tělesné zdatnosti …více
Abstract:
Annotation Vilém Nejezchleb – The Diploma thesis „Physical and functional development pupils of primary school is to determine measure parameters of physical development and functional fitness of cardio vascular systems pubescent pupils (12 – 15 age) of primary school. The measured results we compared with the Moravec's (1990) results. The researching set show higher physical development, but same …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vlasta Vilímová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy