Bc. Aneta Procházková

Diplomová práce

Problematika prevence karcinomu prsu ve výchově ke zdraví

The issue of prevention of breast cancer in health education
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou samovyšetření prsu u žen. Cílem je zjistit, do jaké míry jsou ženy informovány o rizikových faktorech a prevenci nádorového onemocnění prsu, včetně metody samovyšetření prsu. Diplomová práce vychází z tradičních metod práce, jakými jsou analýza knih a konzultace s odborníky pro danou oblast. Teoretická část diplomové práce uvádí přehled informací o epidemiologii …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of breast self-examination in women. The aim is to find out to what extent women are informed about the risk factors and prevention of breast cancers including breast self-examination methods. The thesis is based on the traditional methods of work, such as the analysis of books and consultations with experts of the area. The theoretical part of the thesis presents an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy