Bc. Kristýna KUSÁ

Diplomová práce

Evaluace kompenzačního programu zaměřeného na svalové dysbalance běžců na lyžích mladšího školního věku

Evaluation of a compensatory program targeting muscular imbalances in younger school-age cross-country skiers
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo ověřit účinnost zvoleného kompenzačního programu zaměřeného na svalové dysbalance běžců na lyžích mladšího školního věku v oddílu TJ Baník Osek. Dysbalance u těchto lyžařů byly hodnoceny pomocí kombinace svalových testů dle Čermáka (1992), Dostálové (2013) a Jandy (2004) na stupnici od 1 - 5, zařazen byl i test hodnocení držení těla dle Matthiase. Na základě zjištěných výsledků …více
Abstract:
The aim of the thesis was to test the effectiveness of a selected compensatory program focused on muscular imbalances in cross-country skiers of younger school age in TJ Baník Osek. The imbalances in these skiers were evaluated using a combination of muscle tests according to Čermák (1992), Dostalová (2013) and Janda (2004) on a scale from 1 - 5, and the Matthias posture assessment test was also included …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Nosek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUSÁ, Kristýna. Evaluace kompenzačního programu zaměřeného na svalové dysbalance běžců na lyžích mladšího školního věku. Ústí nad Labem, 2023. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta