Zuzana Myšáková, DiS.

Bakalářská práce

Finanční analýza společnosti Matrix a.s

The financial analysis of the company Matrix a.s.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Matrix a.s. v letech 2011 2013. Teoretická část popisuje finanční analýzu obecně pomocí odborné literatury. Následně jsou vysvětleny jednotlivé metody finanční analýzy včetně jednotlivých ukazatelů. V praktické části je představena společnost Matrix a.s. a následně provedena finanční analýza pomocí stavových, rozdílových a poměrových ukazatelů …více
Abstract:
The Bachelor Paper deals with the financial analysis of Matrix a.s. company between 2011 and 2013. The theoretical part describes the financial analysis in general using professional literature. Subsequently, particular methods of financial analysis are explained as well as its specific indicators. In the practical part, Matrix a.s. is introduced and financially analysed by using state, differential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Andrea Kubištíková, Ph.D.
  • Oponent: Renáta Valerie Káňová, MBA Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.