Zuzana Myšáková, DiS.

Bachelor's thesis

Finanční analýza společnosti Matrix a.s

The financial analysis of the company Matrix a.s.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti Matrix a.s. v letech 2011 2013. Teoretická část popisuje finanční analýzu obecně pomocí odborné literatury. Následně jsou vysvětleny jednotlivé metody finanční analýzy včetně jednotlivých ukazatelů. V praktické části je představena společnost Matrix a.s. a následně provedena finanční analýza pomocí stavových, rozdílových a poměrových ukazatelů …more
Abstract:
The Bachelor Paper deals with the financial analysis of Matrix a.s. company between 2011 and 2013. The theoretical part describes the financial analysis in general using professional literature. Subsequently, particular methods of financial analysis are explained as well as its specific indicators. In the practical part, Matrix a.s. is introduced and financially analysed by using state, differential …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 2. 2016
  • Supervisor: Ing. Andrea Kubištíková, Ph.D.
  • Reader: Renáta Valerie Káňová, MBA Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

University of Entrepreneurship and Law

University of Entrepreneurship and Law

Bachelor programme / field:
Business Administration / Podnikání

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.