Bc. Petra Klouparová

Diplomová práce

Zahrádkářská kolonie jako kulturní fenomén. Etnologická interpretace

Gardening Colony as a Cultural Phenomenon. Ethnological Interpretation
Anotace:
Cílem diplomové práce je zhodnotit význam zahrádkářských kolonií, které se za dlouhá léta své existence staly kulturním fenoménem. Zaměřila jsem se na městskou kolonii na Žlutém kopci v Brně a příměstskou zahrádkářskou kolonii v Modřicích. Práce se v sedmi kapitolách snaží shrnout historické kořeny zahrádkářských hnutí a postihnout vývoj zahrádkářských kolonií v Evropě a České republice. Pozornost …více
Abstract:
Presented thesis aims to evaluate the significance of the gardening colonies as a cultural phenomenon and is focused on the intra-city colony on the Žlutý kopec in Brno and the suburban gardening colony in Modřice. The text is divided into seven chapters, in which it’s is endeavoured to summarize the historical rootage of the gardening movements and to involve the development of the gardening colonies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta