Theses 

Proměny životního stylu – nástup požitkářské generace? – Bc. Kristýna Řezáčová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kristýna Řezáčová

Diplomová práce

Proměny životního stylu – nástup požitkářské generace?

Changes in lifestyle - the emergence of hedonistic generation?

Anotace: Diplomová práce „Proměny životního stylu – nástup požitkářské generace?“ se zabývá proměnami životního stylu související s procesem individualizace a stále intenzivnějšímu vztahu ke spotřebním hodnotám a k hédonismu současné mladé generace. Teoretická část se zaměřuje na životní styl a hédonismus. Popisuje proměny životních stylů, popisuje alternativní a predátorský hédonistický životní styl a změny v přístupu spotřebitelů. Cílem praktické části je vytvoření profilu predátorského hédonisty. Součástí praktické části je analýza vybraných marketingových kampaní, které jsou zaměřeny na individualitu jedince a jeho potřebu okamžitého uspokojení.

Abstract: The thesis "Life Style Changes - the emergence of hedonistic generation?" deals with lifestyle changes related to the process of individualisation and an increasingly intensive relationship to the consumer values and hedonism of the present young generation. The theoretical part focuses on lifestyle and hedonism. The thesis describes life style changes, describes alternative and predator hedonistic lifestyles, and changes in consumer attitudes. The aim of the practical part is to create a profile of a predatory hedonist. Part of the practical part is the analysis of selected marketing campaigns that focus on the individuality of a person and his needs for immediate satisfaction.

Klíčová slova: Hédonismus, konzumní společnost, požitkářství, životní styl, životní způsob, marketing, sociologie Hedonism, consuming society, epicureanism, lifestyle, way of life, sociology

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 22:42, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz