Mgr. Jakub Kracina

Master's thesis

Porovnanie multiplatformovej technológie Flutter a natívneho prístupu iOS a Android

Comparison of cross-platform Flutter technology and native approach of iOS and Android
Abstract:
This thesis aims to compare cross-platform technology Flutter for the development of mobile applications with the native approach of iOS and Android from a technical, development, and user point of view. The thesis compares performance on multiple applications created for both platforms using Flutter and then the native approach. At the same time, the goal is to design and implement a more complex …more
Abstract:
Cieľom tejto práce je porovnať multiplatformovú technológiu Flutter pre vývoj mobilných aplikácií s natívnym prístupom iOS a Android z technického, vývojového a použivateľského pohľadu. Práca porovnáva výkon na viacerých aplikáciach vytvorených pre obe platformy pomocou Flutter a následne natívnym prístupom. Zároveň je cieľom navrhnúť a vytvoriť komplexnejšiu mobilnú aplikáciu, ktorá demonštruje využitie …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2021
  • Supervisor: RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Software systems and services management / Services development management

Theses on a related topic