Bc. Marie Vyhnálková

Bachelor's thesis

Činnost obecně prospěšných společností při poskytování sociálních služeb

Activities of Public Beneficial Companies in the Field of Providing Social Services
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na roli obecně prospěšných společností v oblasti sociálních služeb. V první části jsou shrnuty poznatky o neziskovém sektoru, obecně prospěšných společnostech, jejich fungování a o službách, kterými konkrétně TyfloCentrum Pardubice, o.p.s., pomáhá osobám se zrakovým postižením. Druhá část bakalářské práce se zabývá kompenzačními pomůckami pro zrakově postižené osoby a příspěvkem …more
Abstract:
This bachelor?s thesis is focused on the role of public service companies. The knowledge of non-profit sector, public service companies and their functions, more accurately the functions of TyfloCentrum Pardubice and its help provided to people with sight disability are summarized in the first part of this thesis. The second part is dealing with compensatory aids for visually impaired people and the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Aleš Horčička

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Vyhnálková, Marie. Činnost obecně prospěšných společností při poskytování sociálních služeb. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní