Bc. Marie Vyhnálková

Bachelor's thesis

Činnost obecně prospěšných společností při poskytování sociálních služeb

Activities of Public Beneficial Companies in the Field of Providing Social Services
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na roli obecně prospěšných společností v oblasti sociálních služeb. V první části jsou shrnuty poznatky o neziskovém sektoru, obecně prospěšných společnostech, jejich fungování a o službách, kterými konkrétně TyfloCentrum Pardubice, o.p.s., pomáhá osobám se zrakovým postižením. Druhá část bakalářské práce se zabývá kompenzačními pomůckami pro zrakově postižené osoby a příspěvkem …viac
Abstract:
This bachelor?s thesis is focused on the role of public service companies. The knowledge of non-profit sector, public service companies and their functions, more accurately the functions of TyfloCentrum Pardubice and its help provided to people with sight disability are summarized in the first part of this thesis. The second part is dealing with compensatory aids for visually impaired people and the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedúci: Ing. Aleš Horčička

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vyhnálková, Marie. Činnost obecně prospěšných společností při poskytování sociálních služeb. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní