Bc. Tereza Pořízková

Bakalářská práce

Ženské a mužské postavy v románech Milana Kundery: Žert, Nesnesitelná lehkost bytí a Nesmrtelnost

Male and Female Characters in Milan Kundera's Novels: The Joke, The Unbearable Lightness of Being, and Immortality
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku literární postavy ve vybraných románech Žert, Nesnesitelná lehkost bytí a Nesmrtelnost spisovatele Milana Kundery. První část práce shrnuje poznatky v oblasti literární postavy a věnuje zvláštní pozornost Kunderovým názorům na možnosti a funkce literárních postav v literatuře. Druhá část práce je zaměřena analyticky, zabývá se především mužskými a ženskými …více
Abstract:
The bachelor thesis concentrates on the topic of literary characters in several selected novels by novelist Milan Kundera: The Joke, The Unbearable Lightness of Being and Immortality. The first part of the thesis is a summary of existing findings with a special focus on Kundera’s point of view on this particular issue. The second part of the study is an analysis of male and female characters, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. David Kroča, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání