Kateřina VALUCHOVÁ

Bakalářská práce

Vliv nucleus accumbens na percepci faciálních expresí

The influence of the nucleus accumbens on perception of facial expressions
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním stimulace nucleus accumbens pomocí smíchu a vlivem této stimulace na percepci faciálních expresí. Teoretická část je zaměřená na anatomický i funkční popis nucleus accumbens a související výzkumy. Dále jsou v teoretické části představeny kapitoly týkající se smíchu, faciálních expresí, elektroencefalografie (EEG) a kognitivních evokovaných potenciálů (ERP) …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the research of the stimulation of nucleus accumbens with laughter and the influence of this stimulation on the perception of facial expressions. The theoretical part is focused on an anatomical and functional description of nucleus accumbens and related researches. The information on laughter, facial expressions as well as electroencephalography (EEG) and event related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Michala Plassová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VALUCHOVÁ, Kateřina. Vliv nucleus accumbens na percepci faciálních expresí. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 0x7s2f 0x7s2f/2
23. 4. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
23. 4. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.