Theses 

Chráněná pracovní místa (pracovní dílny) v návaznosti na zákon o veřejném zdravotním pojištění – Eva ZMEŠKALOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Eva ZMEŠKALOVÁ

Bakalářská práce

Chráněná pracovní místa (pracovní dílny) v návaznosti na zákon o veřejném zdravotním pojištění

Téma anglicky: Sheltered employment (sheltered workshops) in accordance with the Act on Public Health Insurance. (Sheltered jobs according to the law of public health insurance).

Anotace: Práce se zabývá problematikou vzniku chráněných pracovním míst (pracovních dílen) v návaznosti na zákon o veřejném zdravotním pojištění, postavením osob zdravotně znevýhodněných na trhu práce. V teoretické části se zaměřuji na politiku zaměstnanosti. Následující část se věnuje osobám se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, jejich možnostech uplatnění v sociální společnosti. V další části se věnuji veřejnému zdravotnímu pojištění a možnosti uplatnění odpočtů u zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% osob zdravotně znevýhodněných. Praktická část je zaměřena na sledování vzniku sociálních podniků na území okresu Vsetín. Použitá data pro výzkumné šetření vycházela z údajů úřadu práce. Bakalářská práce poukazuje na vzestupný trend vzniku chráněných pracovních míst.

Abstract: My thesis deals with establishment of sheltered employment (sheltered workshops) in accordance with the Act on Public Health Insurance and a social status of handicapped people at a labour market. In my theoretical part of thesis, I focus on an employment policy. The includes people with some kind of handicap or any health disability and their good position in society. The following part is concerned with Public Health Insurance and a possibility for employers to use tax deduction when they employ more than 50% people with some disability. The practical part is focused on creation of social organizations in the Vsetín district. The data, with were used for the survey, are from Labour office. The points our to upward trend of establishment the sheltered employment.

Klíčová slova: Chráněná pracovní místa (pracovní dílny), osoby zdravotně znevýhodněné, odpočty na zdravotní pojištění u osob zdravotně znevýhodněných, vyměřovací základ, sociální podnik.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=224603 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

ZMEŠKALOVÁ, Eva. Chráněná pracovní místa (pracovní dílny) v návaznosti na zákon o veřejném zdravotním pojištění. Valašské Meziříčí, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 17:02, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz