Ing. Lucie Šťastná

Bakalářská práce

Rating hráčů v kolektivních hrách

Players' rating in collective games
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá ratingem hráčů nejen v kolektivních hrách, ale i ve hrách jednotlivců. Popisuje nejrozšířenější hodnotící systém Elo, orientuje se na průběžnou i periodickou metodu tohoto systému a srovnává je. Vše ukazuje na modelovém příkladu i na konkrétních datech ze stolního tenisu. Dále se práce zabývá systémem TrueSkill, který se nejčastěji používá pro spárování hráčů stejné …více
Abstract:
In this thesis we study players' rating not only in collective games, but also in individual games. The thesis describes the most common ranking system Elo, focuses on the periodic and continuous method of this system and compares them. It then illustrates everything on an example and on particular data from table tennis. The thesis deals with the TrueSkill system, which is most used for matching players …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. David Kruml, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Josef Šilhan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Finanční a pojistná matematika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.