Bc. Michal Tymon

Diplomová práce

Spokojenost zákazníků vybraného podniku

Customer satisfaction of selected company
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu a hodnocení spokojenosti zákazníků vybraného podniku. Teoretická část se věnuje marketingovému výzkumu a spokojenosti zákazníků. Praktická část je zaměřena na analýzu a hodnocení spokojenosti zákazníku pomocí dotazníkového šetření. Cílem práce je na základě zhodnocení spokojenosti zákazníků vybraného podniku sestavit návrhy a doporučení vedoucí ke zvýšení spokojenosti …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the analysis and evaluation of customer satisfaction of a selected company. The theoretical part is devoted to marketing research and customer satisfaction. The practical part is focused on the analysis and evaluation of customer satisfaction using a questionnaire survey. The aim of the work is based on the evaluation of customer satisfaction of the selected company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/yctet/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2020
  • Vedoucí: Ing. Žaneta Rylková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné