Nikola PLISKOVÁ

Bakalářská práce

Náhradní rodinná péče

Alternative family care
Anotace:
Práce je zaměřena na náhradní rodinnou péči. Teoretická část je zaměřená na vymezení základních pojmů, vymezení rodiny jejich poruch, jako základních příčin náhradní rodinné péče, popisuje historii a současnost náhradní rodinné péče. Je také zaměřena na profesionální pěstounskou péči. Empirická část obsahuje průzkumné šetření realizované dotazníkovou metodou uzavřených otázek.
Abstract:
This work is focussed on alternative family care. Its theoretical part is focussed on defining primary terms, defining of the family and its malfunctions as main reasons for alternative family care, describes the history and the present of alternative family care. It is also focussed on the professional foster care. The empirical part includes a survey done thru a questionaire with a closed question …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2013
Zveřejnit od: 11. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLISKOVÁ, Nikola. Náhradní rodinná péče. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 12. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta