Nikola PLISKOVÁ

Bachelor's thesis

Náhradní rodinná péče

Alternative family care
Abstract:
Práce je zaměřena na náhradní rodinnou péči. Teoretická část je zaměřená na vymezení základních pojmů, vymezení rodiny jejich poruch, jako základních příčin náhradní rodinné péče, popisuje historii a současnost náhradní rodinné péče. Je také zaměřena na profesionální pěstounskou péči. Empirická část obsahuje průzkumné šetření realizované dotazníkovou metodou uzavřených otázek.
Abstract:
This work is focussed on alternative family care. Its theoretical part is focussed on defining primary terms, defining of the family and its malfunctions as main reasons for alternative family care, describes the history and the present of alternative family care. It is also focussed on the professional foster care. The empirical part includes a survey done thru a questionaire with a closed question …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2013
Accessible from:: 11. 12. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: PaedDr. Alena Jůvová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PLISKOVÁ, Nikola. Náhradní rodinná péče. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.12.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 11. 12. 2013 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta