Bc. Ondřej Kvapil

Bakalářská práce

Zločin urážky státu v období římské republiky

The Crime of Insulting the State in the Roman Republic
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce, "Zločin urážky státu v období římské republiky", se zabývá protistátními zločiny perduellio a crimen maiestatis z dobřímské republiky, jejich podstatou, vztahem a porovnáním.
Abstract:
This bachelor diploma thesis, "Crime of offense against the state in the times of Roman Republic" ,deals with perduellio and crimen maiestatis,the crimes againstthe state from the times of Roman Republic, with their nature,relation and comparison.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Dějiny starověku

Práce na příbuzné téma