Mgr. Eva Dulavová

Bakalářská práce

Izoformy proteinu p73 v nádorové buňce, jejich lokalizace a protein-proteinové interakce

p73 protein isoforms in cancer cells,their localisation and protein-protein interactions.
Anotace:
Signální dráha p53/63/p73 je u normálních i nádorových buněk považována za jednu z klíčových regulačních kaskád v procesech buněčné proliferace, diferenciace a apoptózy. Cílem bakalářské práce je poskytnout základní přehled o podílu izoforme p73 na patogenezi nádorového bujení, jaderné a cytoplazmatické distribuci u různých nádorů a především o vybraných protein-proteinových interakcích proteinu p73 …více
Abstract:
Pathway p53/p63/p73 of normal and tumorous cells is one of basic regulatory cascades in cell- -proliferation, differentiation and apoptosis. Point of the bachelor work is to summerize basic informations about participation of izoforms p73 to pathogenesis of tumorogenesis, nuclear and cytoplasmatic distribution in different kinds of tumors, and especially about specific protein interactions of protein …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Molekulární biologie a genetika

Práce na příbuzné téma