Mgr. Eva Dulavová

Bachelor's thesis

Izoformy proteinu p73 v nádorové buňce, jejich lokalizace a protein-proteinové interakce

p73 protein isoforms in cancer cells,their localisation and protein-protein interactions.
Abstract:
Signální dráha p53/63/p73 je u normálních i nádorových buněk považována za jednu z klíčových regulačních kaskád v procesech buněčné proliferace, diferenciace a apoptózy. Cílem bakalářské práce je poskytnout základní přehled o podílu izoforme p73 na patogenezi nádorového bujení, jaderné a cytoplazmatické distribuci u různých nádorů a především o vybraných protein-proteinových interakcích proteinu p73 …more
Abstract:
Pathway p53/p63/p73 of normal and tumorous cells is one of basic regulatory cascades in cell- -proliferation, differentiation and apoptosis. Point of the bachelor work is to summerize basic informations about participation of izoforms p73 to pathogenesis of tumorogenesis, nuclear and cytoplasmatic distribution in different kinds of tumors, and especially about specific protein interactions of protein …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2010
  • Supervisor: MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Biology / Molecular Biology and Genetics

Theses on a related topic