BcA. Aneta Hegyiová

Diplomová práce

Výchova ke zdraví u sluchově postižených žáků formou dramatické výchovy

Education toward the health of students with hearing impairments trough drama education
Anotace:
Diplomová práce „Výchova ke zdraví u sluchově postižených žáků formou dramatické výchovy“ pojednává o možnostech edukace žáků ve školách pro sluchově postižené, ve školách s žáky se sluchovým postižením v inkluzi a školách hlavního vzdělávacího proudu formou technik, metod a principů divadla a dramatické výchovy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje čtyři kapitoly …více
Abstract:
Thesis „Health education of pupils with hearing impairment by drama education“ deals with possibilities of education of pupils at schools for students with hearing impairments, at schools with pupils with hearing impairments in inclusion and in mainstream schools by using techniques, methods and principles of theatre and drama education. The thesis is divided into theoretical and practical part. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. Mgr. Zoja Mikotová
  • Oponent: prof. PhDr. Veronika Broulíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/kvzr2/