Bc. Jiří Rozehnal, DiS.

Diplomová práce

Elektronizace veřejné správy v podmínkách ČSSZ (OSSZ)

Electronisation of Public Administration in Social Security Matters
Anotace:
Práce popisuje pojem, význam a vývoj elektronizace veřejné správy v České republice. Analyzuje pojem eGovernment, popisuje jeho výhody a vývoj jeho zavádění do veřejné správy v České republice. Pozornost je věnována jeho jednotlivým formám v podmínkách České republiky. Práce podrobně přibližuje a kriticky zhodnocuje jednotlivé formy elektronizace činností ČSSZ. Konkrétně pak využívání prostředků elektronizace …více
Abstract:
In my diploma thesis I deal with the term, importance, and development of the process of electronization of the public administration in the Czech Republic. I analyze eGovernment and describe its benefits and history of implementation in the public administration in the Czech Republic. I also focus on its individual forms in the Czech Republic. I deal in detail with individual forms of elektronization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta