Jitka HALÍŘOVÁ

Bakalářská práce

Limity v proškolování policistů České republiky v problematice domácího násilí se zaměřením na přístup a jednání policistů s oběťmi domácího násilí.

Limits in the training of police officers of the Czech Republic in the field of domestic violence, focusing on the approach and behavior of police officers with victims of domestic violence.
Anotace:
Tématem bakalářské práce jsou Limity v proškolování policistů České republiky v problematice domácího násilí se zaměřením na přístup a jednání policistů s oběťmi domácího násilí. Práce se zabývá definováním pojmů s touto tématikou souvisejících, jako je samotné domácí násilí, dále právní ukotvení, nefyzické projevy, znaky a fáze domácího násilí. Je zde definovaná také oběť a násilná osoba a institut …více
Abstract:
My bachelor thesis topic is The training limits of th Czech police officers in the field of domestic violence with a focus on the approach and behavior of police officers with victims of domestic violence. The thesis define the topic related terms such as domestic violence itself, legal definition, non-physical manifestations, signs or the domestic violence phases. There are also defined the victim …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HALÍŘOVÁ, Jitka. Limity v proškolování policistů České republiky v problematice domácího násilí se zaměřením na přístup a jednání policistů s oběťmi domácího násilí.. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická