Victor Haetchi

Bakalářská práce

Municipální majetek a způsoby jeho využití ve vybrané obci Středočeského kraje

Municipal property and ways of its use in a selected municipality of the Central Bohemian Region
Anotace:
Hospodaření s majetkem patří mezi důležité činností obcí. Cílem práce je na základě teoretických východisek a vhodné metodologie zjistit, jakými druhy majetku disponuje vybraná obec ve Středočeském kraji a jak s ním hospodaří. V práci jsou využity metody polostrukturovaných rozhovorů, které byly použity ke sběru dat, dále také analýza a zhodnocení veřejně i neveřejně dostupných zdrojů týkajících se …více
Abstract:
Property management is one of the important activities of municipalities. The aim of the work is on the basis of theoretical background and suitable methodology to find out what types of property the selected municipality has in the Central Bohemian Region and how it manages it. The work uses the methods of semi-structured interviews, which were used to collect data, as well as analysis and evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2022
  • Vedoucí: Ing. Marek Jetmar, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.