Kristýna DUHÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Železniční nákladní doprava v Ekonomickém pásu Hedvábné stezky

The Rail Freight Transport in the Silk Road Economic Belt
Anotace:
Předmětem bakalářské práce "Železniční nákladní doprava Ekonomického pásu Nové Hedvábné stezky" je analýza železniční dopravy v rámci jednotlivých ekonomických koridorů se zaměřením na nejvýznamnější projekty železniční infrastruktury. Dále si práce klade za cíl zhodnotit význam železniční nákladní dopravy v rámci mezinárodního obchodu mezi Čínou a Evropskou unii. Jedním z cílů Nové Hedvábné stezky …více
Abstract:
The main subject of this Bachelor thesis "The Rail Freight Transport in the Silk Road Economic Belt" is to analysis railway transport in individual economic corridors with focus on the most important projects of the railway infrastructure. The other goal of this thesis is to evaluate the role of railway freight transport in international trade between China and European Union. One of the main aim of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Laš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DUHÁČKOVÁ, Kristýna. Železniční nákladní doprava v Ekonomickém pásu Hedvábné stezky. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Ekonomická geografie a regionální rozvoj