Bc. Martina Zedníková

Diplomová práce

Skauting na počátku 21. století

Scouting in the early 21st century
Anotace:
Tématem diplomové práce je Skauting na počátku 21. století. Skauting je mezinárodní hnutí, jehož cílem je duchovní, morální, intelektuální, sociální a tělesná výchova mladých lidí. Dalším cílem je připravenost skautů pomáhat bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství. Všechny cíle skautingu jsou dosahovány neformální cestou vzdělávání, zejména hrou. Skauting je životní styl. Je to životní …více
Abstract:
The topic of the diploma degree paper is Scouting in the early 21st century. Scouting is an international movement whose aim is spiritual, moral, intellectual, social and physical education of young people. Another goal is the readiness of people to perform the obligation to ourselves, neighbors, home, nature and the whole human community. All tasks of Scouting are achieved by informal education, especially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2013
  • Vedoucí: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy