Martin NOVÁK

Bakalářská práce

Nové laboratorní úlohy pro PLC Saia - Měření spotřeby energií v budovách

New Laboratory Practices for Saia PLC - Measurement of Energy Consumption in Buildings\nl{}
Anotace:
Cílem práce je vytvořit novou laboratorní úlohu demonstrující jednu z možností sledování spotřeby elektrické energie. Úloha je založena na propojení čtyř typů elektroměrů od firmy SAIA pomocí komunikačního protokolu S-Bus, M-Bus, ModBus a Impuzním výstupem s programovatelným automatem (PLC) SAIA PCD2 M5540. Teoretická část popisuje trh s přístroji s možností dálkové komunikace mezi vodoměry, elektroměry …více
Abstract:
The goal of this work is to create a new laboratory task which demonstrates one of many possibilites how to watch a consumption of electric energy. The task is based on a connection of four types of electometers from SAIA company with a help of communication protocol S-Bus, M-Bus, ModBus and impulse output with programmable machine (PLC) SAIA PCD2 M5540. The theoretical part describes a market with …více
 

Klíčová slova

S-Bus ModBus M-Bus PCD2 M5540 SAIA PG5
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2012
Zveřejnit od: 6. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Sysala, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁK, Martin. Nové laboratorní úlohy pro PLC Saia - Měření spotřeby energií v budovách. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.