Theses 

Nové laboratorní úlohy pro PLC Saia - Měření spotřeby energií v budovách – Martin NOVÁK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Martin NOVÁK

Bakalářská práce

Nové laboratorní úlohy pro PLC Saia - Měření spotřeby energií v budovách

New Laboratory Practices for Saia PLC - Measurement of Energy Consumption in Buildings\nl{}

Anotace: Cílem práce je vytvořit novou laboratorní úlohu demonstrující jednu z možností sledování spotřeby elektrické energie. Úloha je založena na propojení čtyř typů elektroměrů od firmy SAIA pomocí komunikačního protokolu S-Bus, M-Bus, ModBus a Impuzním výstupem s programovatelným automatem (PLC) SAIA PCD2 M5540. Teoretická část popisuje trh s přístroji s možností dálkové komunikace mezi vodoměry, elektroměry, kalorimetry a plynoměry. Praktická část je zaměřena na realizaci zapojení elektroměrů, vytvoření programu v prostředí PG5 a realizaci vizualizace pomocí Web serveru..

Abstract: The goal of this work is to create a new laboratory task which demonstrates one of many possibilites how to watch a consumption of electric energy. The task is based on a connection of four types of electometers from SAIA company with a help of communication protocol S-Bus, M-Bus, ModBus and impulse output with programmable machine (PLC) SAIA PCD2 M5540. The theoretical part describes a market with devices which have remote communication possibility between water meters, electrometers, calorimeters and gas meters. The practical part focuses on a realization of electrometers connection, a program creation in PG5 environment and a realization of a visualisation with a help of a Web Server.

Klíčová slova: S-Bus, ModBus, M-Bus PCD2 M5540, SAIA, PG5

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2012
  • Zveřejnit od: 6. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Sysala, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=26580 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

NOVÁK, Martin. Nové laboratorní úlohy pro PLC Saia - Měření spotřeby energií v budovách. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 10:34, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz