Mgr. Vít Dubec

Bachelor's thesis

Senzory kyslíku u savců

An oxygen sensors in mammals
Abstract:
Kyslík je využíván k základním metabolickým procesům v buňkách savců. Jeho dostupnost v okolním prostředí se však může z různých důvodů velmi lišit. Schopnost adaptace na změny v jeho koncentraci je tedy pro většinu organizmů kritická k přežití. Proto se u nich vyvinulo množství různých tkání a mechanizmů specializovaných právě na recepci kyslíku. Tato práce pojednává o změnách, které probíhají na …more
Abstract:
Oxygen is utilized in basic metabolic processes in mammalian cells. Its availibility in surrounding environment may differ for various reasons. Thus the ability to adapt to changes in oxygen concentration is critical for most organisms and their survival. That is why they have developed several various tissues and mechanisms specialized in oxygen reception. This thesis discuss the changes which underlies …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2014
  • Supervisor: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics

Theses on a related topic