Mgr. Vít Dubec

Bakalářská práce

Senzory kyslíku u savců

An oxygen sensors in mammals
Anotace:
Kyslík je využíván k základním metabolickým procesům v buňkách savců. Jeho dostupnost v okolním prostředí se však může z různých důvodů velmi lišit. Schopnost adaptace na změny v jeho koncentraci je tedy pro většinu organizmů kritická k přežití. Proto se u nich vyvinulo množství různých tkání a mechanizmů specializovaných právě na recepci kyslíku. Tato práce pojednává o změnách, které probíhají na …více
Abstract:
Oxygen is utilized in basic metabolic processes in mammalian cells. Its availibility in surrounding environment may differ for various reasons. Thus the ability to adapt to changes in oxygen concentration is critical for most organisms and their survival. That is why they have developed several various tissues and mechanisms specialized in oxygen reception. This thesis discuss the changes which underlies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika

Práce na příbuzné téma