Monika Ondraczková

Bakalářská práce

Daň z nemovitosti jako nástroj veřejné politiky

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá výzkumem souvislostí vyplývajících z implementace daně z nemovitostí. Teoretická východiska se opírají o odbornou literaturu, práce mimo jiné definuje základní pojmy v oblasti obecní samosprávy, managementu ve veřejné správě a daních. Práce je zaměřena na to, jak daň z nemovitých věcí vnímají občané a také jak daň z nemovitých věcí vnímá vedení obce. Výzkum byl proveden pomocí …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with research of the context resulting from the land value tax implementation. Theoretical background is based on scientific literature. Among other things, the thesis describes basic concepts in the fields of municipal self-government, public administration management and taxes. The thesis is focused on how the citizens perceive the land value tax and how the municipal management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Fuka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ondraczková, Monika. Daň z nemovitosti jako nástroj veřejné politiky. Pardubice, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní